Gizlilik ve Güvenlik KVKK

https://nefisagro.com/ Üyelik Sözleşmesi ve https://nefisagro.com/ Üyelik Sözleşmesi’ne ve Ticari İletişime İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

I. Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)

İşbu Sözleşme, şirket merkezi Tekstilkent A19 No:48 Esenler İstanbul adresinde mukim Nefis A.G Ltd Sti (“Şirket”) ilehttps://nefisagro.com/ internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan  sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. 

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

Şirket, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden bilgilendirme yapmak ve Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay almak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

1.1. Şirket, Site’ye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

1.2. Üye, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3. Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket'in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir. 

1.4. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Şirket'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Şirket, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

1.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

1.6. Şirket ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Şirket tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.   

1.7. Şirket ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara tabi olarak Şirket tarafından tutulabilecektir; ancak Şirket söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Söz konusu hak, aşağıda madde 5 hükümleri uyarınca kullanılabilecektir.

1.8. Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Şirket'in bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.      

1.9. Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir.

1.10. Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Şirket'in izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. 

1.11. Üye, Şirket'in Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, Şirket'in uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

1.12. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Şirket'e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

1.13. Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

2.Şirket'in Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Aşağıda belirtilen durumlarda, Şirket'in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

(a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;

(b) Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

(c) Üyelere, Şirket tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

(d) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

(e) Üyenin, Şirket kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Şirket'e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Şirket tarafından tespit edilmesi durumunda;

(f) Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

2.2. Şirket, Site’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara, aşağıda bulunan Şirket Üyelik Sözleşmesi’ne ve Ticari İletişime ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne ve Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası’na uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Şirket , kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

2.3.  Bununla birlikte Şirket, işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. 

Site’mizde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır.

Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için lütfen Site’de yer alan Çerez Politikası’nı (List of cookies we collect)  inceleyiniz. 

2.4. Ayrıca Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartınının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamıştır. 

2.5. Şirket, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

2.6. Şirket, Üye’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve; Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. 

3. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

3.1. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayarak e-posta adresini onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 

3.2. Üye,  Şirket'in gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

3.3. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından admin@nefisagro.com e-posta adresine e-posta göndermek yahut 0850 288 62 84 telefon numarasını aramak sureti ile yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir. 

Aynı zamanda bir üye e-bülten üyeliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan "Bizden herhangi bir haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız" ifadesine tıklayarak üyelikten her zaman ayrılabilir.

Üye, web sitesine, Sözleşme/ Siteyi kullanmak hakkının sonunda yer alan iletişim bilgileri ile erişebilecektir. 

3.4. Şirket taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de tek taraflı değişiklikler yapabilir.  Şirket'in, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Şirket, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay alınması sağlanacaktır. . Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır. 

3.5. Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

3.6. Üye, Şirket’nin Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Genel Hükümler

4.1. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

4.2. Üye’nin Şirket'e bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.3. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

4.4. Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Şirket tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. 

Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

II. Üyelik Sözleşmesi’ne ve Ticari İletişime İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Değerli Üyelerimiz,

https://nefisagro.com/ Nefis A.G Ltd Sti (Şirket) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirket olarak,https://nefisagro.com/ internet sitesine (“Site”) üye olmanız ve/veya size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. 

Şirket olarak; Site kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Site’de çerezler kullanmaktayız.  Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen  List of cookies we collect  da yer alan çerez politikasına bakınız.

Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

·         Adınız soyadınız, 

·         Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz şifreniz

·         E-posta adresi ve Cep telefonu numaranız,

·         Doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi (opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde)

·         Siteyi kullanımınıza ilişkin log kayıtlarınız

·         Lokasyon veriniz (İnternet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde), 

·         Sipariş bilgileriniz (Vereceğini siparişler, tarihi, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz)

·         Cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri

·         Adres bilginiz (gelecek siparişlerde de kullanmak amacıyla adres bilginizi kaydetmeniz halinde)

toplanacaktır. 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

Site’ye üye olmanız halinde Şirket olarak;

 • Şirket'in  Pazarlama, E-ticaret, Satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Site’ye üye girişinin yapılabilmesi amacıyla, Üye olarak Site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek, sizinle imzalayacağımız üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, Üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek, 
 • Şirket'in Hukuk, E-ticaret, Bilişim Teknolojileri gibi departmanların faaliyetleri kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla,
 • Şirket'in Hukuk departmanının faaliyetleri kapsamında; Şirket ile Üye arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla,
 • Şirket'in E-ticaret, pazarlama, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, Site üyeliği veya Kartuş Kart üyeliğinden biri ya da Şirket'e başka kanallardan vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin/diğer üyeliğinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak yoluyla, kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla, 
 • Şirket'in Hukuk, E-ticaret, Bilişim Teknolojileri, gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmaları amacıyla

kişisel verilerinizi işleyeceğiz. 

Site’ye üye olmanıza ek olarak size e-posta ve/veya sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul ederek açık rızanızı vermeniz halinde: Şirket'in Bilişim Teknolojileri, E-ticaret gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; Şirket tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyeceğiz. 

Site üzerinden yer (lokasyon) bilgilerinizi paylaşmayı kabul etmeniz halinde Şirket'in Bilişim Teknolojileri, E-ticaret, Pazarlama gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; size en yakın Şirket mağazasını bulmak amacıyla yer (lokasyon) bilginizi işleyeceğiz. 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Şirket ile imzalayacağınız Şirket üyelik sözleşmesine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ticari iletişim için açık rıza vermeniz halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak;  Site’yi  ziyaret etmeniz, Site’ye üye olmanız veya Site’de işlem yapmanız halinde ya da sosyal medya hesapları kanalıyla hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin Şirket ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yollarla toplamaktayız. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Şirket olarak kişisel verileriniz ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bu kapsamda; 

·         Üyeliğinizle ilgili şikayet, öneri ve talepleriniz hakkında bizimle iletişime geçmeniz halinde sizinle tekrar iletişime geçmek amacıyla veya bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla  Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya Şirket'in grup şirketleri ile, bu firmalar tarafından  Şirket'in faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarılabilmektedir. 

·         Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla ilgili kurum, kuruluşlara aktarılabilmektedir.

·         Size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde: Şirket tarafından yürütülen genel ve size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla  Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket'in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Tekstilkent A19 No:48 Esenler İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da admin@nefisagro.com kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine KEP iletisi göndermek, güvenli elektronik imza ya da Şirket'e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden admin@nefisagro.com adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;

a)   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)   kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

c)   kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)   kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

d)   kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)   kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)   kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

g)   kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

ğ)   kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

This privacy policy sets out how this website https://nefisagro.com/ (hereafter "the Store") uses and protects any information that you give the Store while using this website. The Store is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. The Store may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

What we collect

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by letting us know using our Contact Us information

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please email us this request using our Contact Us information.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie Name: Cookie Description
FORM_KEY: Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID: Your session ID on the server.
GUEST-VIEW: Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART: A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF: Information on products you have emailed to friends.
STORE: The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE: Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID: Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE: Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION: Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT: Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS: Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION: Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY: Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION: Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE: Facilitates translation of content to other languages.